Sweden last edited: Sun, 28 Jan 2018 17:49:13 +0100  
(Utdrag på svenska nedanför)
(Excerpt in Swedish below)

Plastics found in stomachs of deepest sea creatures

Image/photo
‘Very worrying finding’ from nearly 11km deep confirms fears that synthetic fibres have contaminated the most remote places on Earth


På svenska:

Djur från de djupaste platserna på jorden har hittats med plast i magen, vilket bekräftar farhågor för att konstgjorda fibrer har förorenat de mest avlägsna platserna på planeten.
Studien, ledd av akademiker vid Newcastle University, fann att djur från djupgravar tvärs över Stilla havet var förorenade med fibrer som troligen härrörde från plastflaskor, förpackningar och syntetiska kläder.

Dr Alan Jamieson, som ledde studien, sa att resultaten var häpnadsväckande och visade att ingen plats på planeten var fri från förorening av plast.
"Det finns ingen tvekan om att föroreningen av plast är så genomgripande att ingen plats - oavsett hur avlägsen - är immun," sade han.

Människor har producerat uppskattningsvis 8,3 miljarder ton plast sedan 1950-talet och forskare sa att det innebar risk för  en nära nog permanent förorening av planeten.

Teamet undersökte 90 enskilda djur och fann att intaget av plast varierade från 50% i Nya Hybridergraven till 100% längst ner i Marianergraven.
De identifierade fragmenten innefattar allt från halvsyntetiska cellulosafibrer, såsom Rayon, Lyocell och Ramie, vilka alla är mikrofibrer som används i produkter som textilier, till plastfibrer som sannolikt kommer från plastflaskor, fiskeutrustning eller dagligvaruförpackningar.

"Djuphavet är inte bara det ultimata utloppet för material som faller från ytan, men det är också bebott av organismer som är väl anpassade till en sparsam livsmiljö, och dessa kommer ofta att äta nästan vad som helst."

Jamieson sa: "Skräp kastat i oceanerna kommer till slut att spolas tillbaka på land eller sjunka till djuphavet, det finns inga andra alternativ."
"När dessa plaster når djuphavsbotten finns det helt enkelt ingen annanstans för dem att ta vägen, därför antas de bara ansamlas i större mängder."

.
  
Image/photo
  
Image/photo
  
Image/photo