Sweden last edited: Sun, 28 Jan 2018 17:45:49 +0100  
Den här artikeln är från 2013 men fortfarande aktuell (utdrag på svenska under):
This article is from 2013 but still valid (excerpt in Swedish below):

Loneliness Can Kill You. Don’t Let It.

Image/photo

Once social and upbeat, I became morose and mildly paranoid. I knew I needed to connect to people to feel better, but I felt as though I physically could not handle any more empty interactions. I woke up in the night panicked. In the afternoon, loneliness came in waves like a fever. I had no idea how to fix it.


På svenska:

Under vintern flyttade jag från New York City till Portland, Oregon. Skälen till min flytt var rent praktiska. New York var dyrt och stressigt. Portland, tänkte jag, skulle ge mig utrymme och tid att göra mitt arbete.
Vid ankomsten hyrde jag ett hus och gick glatt ut på jakt efter "mitt folk". Jag gick till parker, bokhandlar, barer, på dater. Jag provade till och med golf. Det var inte så att jag inte träffade människor. Det gjorde jag. Jag kände bara ingen koppling till någon av dem.

Eftersom jag kände mig osäker, började jag ta reda på mer om ensamhet och hittade flera alarmerande senaste studier. Ensamhet gör oss inte bara sjuka, det dödar oss. Ensamhet är en allvarlig hälsorisk. Studier av äldre människor och social isolering kom fram till att de utan tillräcklig social interaktion hade dubbelt så hög sannolikhet att dö för tidigt.
Den ökade risken att dö är jämförbar med den från rökning. Och ensamhet är ungefär dubbelt så farlig som fetma.
Social isolering försämrar immunfunktionen och förstärker inflammation, vilket kan leda till artrit, typ II-diabetes och hjärtsjukdom. Ensamhet krossar våra hjärtan, men som en kultur talar vi sällan om det.

Ensamheten har fördubblats: 40 procent av de vuxna i två nyligen genomförda studier sa att de var ensamma, en ökning från 20 procent på 1980-talet.
Alla våra Internet-interaktioner hjälper inte och kan göra ensamheten värre. En ny studie av Facebook-användare upptäckte att den tid du spenderar på det sociala nätverket är omvänt relaterat till hur glad du känner dig under dagen.
I ett samhälle som bedömer dig baserat på hur omfattande dina sociala nätverk ser ut att vara, är ensamhet svårt att erkänna. Det känns skamligt.

När det gäller mänskliga interaktioner är antalet människor vi känner inte det bästa måttet. För att vara socialt nöjda behöver vi inte alls särskilt många ... ... nyckeln ligger i kvaliteten, inte kvantiteten hos dessa människor. Vi behöver bara några som vi kan bero av och som är beroende av oss i gengäld.

När vi är ensamma tappar vi impulskontroll och ägnar oss åt vad forskare kallar "socialt undvikande". Vi blir mindre bekymrade över interaktioner och mer oroade över självbevarande, som jag var när jag inte ens kunde föreställa mig att prata med en annan människa . Evolutionspsykologer spekulerar om att ensamhet utlöser våra grundläggande, kamp-för- överlevnadsmekanismer, och vi håller oss ute i periferin, borta från människor som vi inte vet om vi kan lita på.
I en studie ... ... hjärnaktivitet under sömnen av ensamma och inte ensamma människor. De som var ensamma var mycket mer benägna till mikrouppvakningar, vilket tyder på att hjärnan är uppmärksam efter hot under hela natten, kanske så som tidigare människor skulle ha behövt vara om de var separerade från sin stam.
En av anledningarna till att vi undviker att diskutera ensamhet är att det självklart inte är enkelt att försök att lösa den.

Trots att Internet eventuellt har bidragit till vår isolering kan det vara en nyckel för att fixa det ... ... online-datingstatistik som visar att par som hittade varandra online och blev kvar tillsammans kände mer av samhörighet och hade mindre sannolikhet att skilja sig än par som träffade offline. Om den här statistiken fortsätter åt samma håll skulle det kunna vara troligt att även vänskap också skulle kunna hittas på detta sätt.

.
  last edited: Sat, 18 Nov 2017 11:12:59 +0100  
I wrote a sonnet dedicated to lowliness, years ago, which began this way, translated into English:

"The black loneliness, that panther jumping between dreams,
dark and haughty, wandering between snow and madness..."
  


Miles Davis- Lonely Fire
by Milestones: A Miles Davis Archive on YouTube
  
An early Tom Waits, still deep in my soul


Tom Waits - Lonely
by Kamil Korczak on YouTube